Ανακοίνωση / Επιστολή της ΠΑΝΕΚΦΕ

Ανακοίνωση / Επιστολή της ΠΑΝΕΚΦΕ

Ανακοίνωση / Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο για τις «Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου».