οι απόψεις / οι προτάσεις / οι δημοσιεύσεις

οι απόψεις / οι προτάσεις / οι δημοσιεύσεις

Αναρτώνται σημειώματα με τις σκέψεις / ιδέες / απόψεις / προτάσεις τόσο για την επιστήμη της φυσικής και την εκπαίδευση στη φυσική, όσο και την κατεύθυνση και τις δράσεις της Εταιρείας μας. Τα σημειώματα είναι δυνατόν να αφορούν στις θεματικές: η επιστημονική έρευνα, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η δευτεροβάθμια / γυμνασιακή εκπαίδευση, η δευτεροβάθμια / λυκειακή εκπαίδευση, οι εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι δράσεις της Εταιρείας ή και άλλες. Σε μερικές περιπτώσεις, κάποια σημειώματα παραπέμπουν σε δημοσιευμένες εργασίες.

Προτείνεται τα σημειώματα να είναι συνοπτικά αφού δίνεται η δυνατότητα να παραπέμπουν σε εκτενέστερα κείμενα ή εργασίες, αποστέλλονται δε στο info@εεφεε.gr και αναρτώνται με τη σειρά που λαμβάνονται.

(οι αναρτήσεις συνεχίζονται)