το διοικητικό συμβουλίου – η ελεγκτική επιτροπή

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

 Στη Συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2018 συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως εξής:

Πρόεδρος:  Γεώργιος Τόμπρας
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Καραμπαρμπούνης
Γραμματέας: Ουρανία Γκικοπούλου
Ταμίας / Συντονιστής Νότιας Ελλάδας: Γεώργιος Παυλικάκης
Μέλος / Σύνδεσμος με Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία: Παναγιώτης Τσάκωνας
Μέλος / Συντονιστής Νησιωτικής Ελλάδας: Γεώργιος Πολυζώης
Μέλος / Συντονιστής Βόρειας Ελλάδας: Ανέστης Χατζηιωακειμίδης

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Γεώργιο Καλκάνη
Ματθαίο Πατρινόπουλο
Αλέξανδρο Κατέρη