το διοικητικό συμβουλίου – η ελεγκτική επιτροπή

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

Στη Συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως εξής:

Πρόεδρος:  Τόμπρας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Γκικοπούλου Ουρανία
Γραμματέας: Παυλικάκης Γεώργιος
Ταμίας: Τουμανίδης Νικόλαος
Μέλος: Κατέρης Αλέξανδρος
Μέλος: Χατζηιωακειμίδης Ανέστης
Μέλος: Καραδημητρίου Μιχαήλ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Καλκάνη Γεώργιο
Τσίρου Ανδρομάχη
Καπότη Ευστράτιο