ο σύνδεσμος

Ο ιστόκοσμος φυσικής εεφεε.gr (ή physicsmentor.gr) είναι ο συνδετικός διαδικτυακός κόμβος ερευνητών και εκπαιδευτικών φυσικής της τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή/και φυσικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τον οποίο επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, προτείνουν και παρεμβαίνουν αλλά και οργανώνουν δράσεις για ζητήματα επιστήμης και εκπαίδευσης.

Ο κόμβος είναι ανοικτός σε όλους και, εκτός από σύνδεσμο και σημείο αναφοράς ερευνητών και εκπαιδευτικών, αποτελεί και πηγή επιστημονικής και εκπαιδευτικής πληροφορίας, βήμα κριτικού προβληματισμού και συζητήσεων, αποθετήριο απόψεων, ιδεών, προτάσεων, θεμάτων και καινοτόμων –ή/και δοκιμασμένων- εκπαιδευτικών εφαρμογών, αλλά και μέσο συντονισμού παρεμβάσεων και δράσεων για όλους.  Ο κόμβος είναι συναγωνιστικός και όχι ανταγωνιστικός συναφών κόμβων ή συλλογικοτήτων.

Τώρα και στο Facebookfacebook