ημερίδα / ανοικτός διάλογος

ημερίδα / ανοικτός διάλογος

Ο Ανοικτός Διάλογος για την «Εκπαίδευση στη Φυσική»
Ελλείμματα, Προβληματισμοί, Προτάσεις, Προοπτικές

Αναρτώνται απόψεις συναδέλφων φυσικών, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και φοιτητών –από όλη τη χώρα και το εξωτερικό – για την εκπαίδευση στη φυσική σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, υπό μορφή επώνυμων γραπτών παρεμβάσεων με διαπιστώσεις, γνώμες και προτάσεις. Αυτές θα παραμείνουν αναρτημένες για έναν συνεχή προβληματισμό (για οδηγίες συγγραφή τους βλ. εδώ). Καταβλήθηκε προσπάθεια και έγινε δυνατό, όσες από τις προτάσεις υποβλήθηκαν εγκαίρως, να παρουσιαστούν στην Ημερίδα από τους εισηγητές τους -με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο-. Η Ημερίδα θα πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, 12:00 με 17:00, στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταδόθηκε σε πραγματικό χρόνο και μέσω του διαδικτύου από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://live.uoa.gr. Εικονοσκοπημένη η Ημερίδα μεταδίδεται στους παρακάτω συνδέσμους: Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Μέρος 4, Μέρος 5

 (η ανάρτηση συνεχίζεται)