Διάλογοι Φυσικής

Διάλογοι Φυσικής

H Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (εεφεε), μετά τον προγραμματισμό και την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής / Φυσικών «Αριστοτέλης» και της αρμοδιότητάς μας για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017, προαναγγέλλει / προγραμματίζει και την εκπαιδευτική δράση «Διάλογοι Φυσικής» για το σχολικό έτος 2016-2017. Οι Διάλογοι Φυσικής θα διεξάγονται μεταξύ ερευνητών / εκπαιδευτικών (μελών ή συνεργατών της Εταιρείας Φυσικής) και μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για μια ευρεία εκπαιδευτική δράση αφού απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων, σε όλη τη χώρα, με άμεση αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών –ακόμη και με πειραματισμούς– που συμπληρώνει και διευρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία των σχολείων.

Σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής δράσης είναι η προβολή της επιστήμης της φυσικής στους μαθητές και η ανάδειξη της συμβολής της στη διαμόρφωση της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία και την εφαρμογή καλών πρακτικών και -κυρίως- πειραματισμών της φυσικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακόμη, οι Διάλογοι Φυσικής έχουν σκοπό την ανάδειξη της φυσικής (και) ως πιθανού προσανατολισμού των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με όλες (ή κάποιες από) τις πολλαπλές και ποικίλες επαγγελματικές διεξόδους της.

Συγκεκριμένα, οι Διάλογοι Φυσικής:
– θα αφορούν σε εξελίξεις της φυσικής επιστήμης (και εφαρμογές της από την τεχνολογία), καθώς και σε μεθόδους και πρακτικές της εκπαίδευσης στη φυσική (τόσο στη θεωρητική όσο και στην πειραματική / εργαστηριακή διαδικασία),
– θα προγραμματίζονται από τις Διευθύνσεις των Σχολείων (σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους) με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών για συγκεκριμένες θεματικές που πολλές φορές παρωθούνται από την επικαιρότητα, θα εξελίσσονται δε με βάση τις απορίες, τις ιδέες ή και τις υποθέσεις τους,
– θα διεξάγονται στα σχολεία που θα το ζητήσουν, είτε κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου είτε κατά τη διάρκεια απογευματινών εκπαιδευτικών ή άλλων δραστηριοτήτων του σχολείου, μετά από πρωτοβουλία και επικοινωνία της Διεύθυνσης του σχολείου με τους ερευνητές και εκπαιδευτικούς,
– θα διεξάγονται, επίσης, σε πανεπιστημιακά εργαστήρια ή σε ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα (όπως το CERN, ο Δημόκριτος, το Αστεροσκοπείο, τα ΕΚΦΕ, Εστίες Φυσικής, …) τα οποία θα επισκέπτονται οι μαθητές, με τη διαμεσολάβηση και βοήθεια της Εταιρείας Φυσικής, σε κάθε όμως περίπτωση οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί / μέλη της Εταιρείας Φυσικής είναι εθελοντές και δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή,
– θα έχουν διάρκεια μία ή περισσότερες διδακτικές ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που θα μετέχουν και τις θεματικές που θα καλύπτουν, με απαραίτητη προϋπόθεση τον μετασχηματισμό των επιστημονικών θεωριών σε εκπαιδευτικά πρότυπα που ταιριάζουν στις ηλικιακές / γνωστικές και γνωσιακές δυνατότητες των συγκεκριμένων μαθητών,
– θα διεξάγονται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στις συζητήσεις ή/και στις δραστηριότητες που συντονίζει ο εισηγητής, με ευκταία την εκ των προτέρων συνεννόηση και συνεργασία του με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ώστε οι Διάλογοι να συμπληρώνουν και να διευρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου.

Οι Διευθύνσεις των Σχολείων (λυκείων, γυμνασίων, δημοτικών), συμβουλευόμενες κατάλογο με τα ονόματα εθελοντών ερευνητών ή και εκπαιδευτικών, με τις ειδικεύσεις τους, τη διαθεσιμότητά τους ανά περιοχή της χώρας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, που αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο www.εεφεε.gr (-> οι δράσεις), μπορούν να προγραμματίζουν διαλόγους στα σχολεία τους μετά από προσωπικές συνεννοήσεις μαζί τους μέσω του διαδικτύου. Ο κατάλογος που εμφανίζεται στη συνέχεια θα ενημερώνεται και θα διευρύνεται συνεχώς, μετά από δηλώσεις των εθελοντών ερευνητών / εκπαιδευτικών στη σχετική φόρμα που υπάρχει εδώ: δήλωση συμμετοχής.

Οι διάλογοι στα σχολεία, όπως και άλλες σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.139808/Δ1/31-08-2016/ΥΠΠΕΘ και την παρ. 4γ, του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161 τ.Α’ που προβλέπουν την ένταξη τέτοιων δραστηριοτήτων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου και του διδακτικού προσωπικού. Ήδη το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας έχουν ενημερωθεί για αυτή την εκπαιδευτική δράση της Εταιρείας Φυσικής.

Καλούμε όλα τα μέλη και συνεργάτες της Εταιρείας Φυσικής να δηλώσουμε συμμετοχή στη δράση και να συνομιλήσουμε με μαθητές, ανάλογα με τα αντικείμενά μας, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά μας ως ερευνητές ή και εκπαιδευτικοί.

Ενδεικτικά: Θέματα της έρευνας της επιστήμης της φυσικής και οι εφαρμογές της στις σημερινές τεχνολογίες, η ερευνητική μεθοδολογία και ο επιστημονικός ορθολογισμός έναντι της παραεπιστήμης και της αγυρτείας, ερωτήματα για τον φυσικό κόσμο και τη δημιουργία ή το τέλος (;) του, τα διαστημικά ταξίδια και οι αστρονομικές παρατηρήσεις, η ενέργεια και οι ενεργειακές τεχνολογίες, η αειφορία και το περιβάλλον (…) ενδιαφέρουν τους μαθητές στο σύνολό τους. Ακόμη, η προσαρμογή των επιστημονικών θεωριών σε εκπαιδευτικά πρότυπα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική / διδακτική μεθοδολογία, οι ψηφιακές εκπαιδευτικές τεχνολογίες και η βέλτιστη αξιοποίηση του διαδικτύου, καλές πρακτικές στη διδασκαλία και τον πειραματισμό με απλά μέσα ή συμβατικές διατάξεις αλλά και ψηφιακούς αισθητήρες / απτήρες (…) είναι θεματικές που είναι δυνατόν να συμπληρώσουν και να βελτιστοποιήσουν της εκπαιδευτική διαδικασία της φυσικής. Τέλος, πολλοί συνάδελφοι φυσικοί που ενεργοποιούνται ερευνητικά ή και επαγγελματικά σε κλάδους της φυσικής (μετεωρολογία, σεισμολογία, ιατρική φυσική, …) αλλά σε άλλα πεδία (στην τεχνολογία, στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, στην επικοινωνία, …) είναι δυνατόν να δώσουν πληροφορίες για τις σπουδές στη φυσική και με τις εμπειρίες τους να δώσουν ιδέες και εναλλακτικές προοπτικές στους μαθητές.

Θεωρούμε ότι οι Διάλογοι Φυσικής με τους μαθητές για την επιστήμη της φυσικής και την εκπαίδευση στη φυσική είναι το ελάχιστο από αυτά που τους οφείλουμε και μπορούμε να τους προσφέρουμε.

Κατάλογος εθελοντών Ερευνητών και Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν
στους Διαλόγους Φυσικής

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο εδώ (αρχείο .pdf) ο κατάλογος ενημερώνεται και διευρύνεται συνεχώς