Η Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών για τις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής

Η Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών για τις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής

Η Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών για τις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής 2016 και 2017 από τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής «Αριστοτέλης»

Σχετικά με την Υπευθυνότητα της Εκπροσώπησης της χώρας μας στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής 2016 και 2017, την Επιλογή των πέντε μαθητών μέσω των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2016 και 2017, καθώς και την Προετοιμασία των μαθητών, από την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Για την 47η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2016:

α) Με υπεύθυνους τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Τόμπρα και Γεώργιο Καλκάνη συγκροτήθηκε η Ελληνική Εθνική Ομάδα Φυσικής για την 47η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2016. Η Ομάδα συγκροτήθηκε από πέντε μαθητές οι οποίοι είχαν πρωτεύσει στη β’ φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης» 2016 για τη Γ’ Λυκείου, μετά από τις εγκυκλίους (με αρ. πρωτ. Φ15/29603/Δ2/22-02-2016, Φ15/29602/Δ2/22-02-2016 και Φ15/29604/Δ2/22-02-2016) του Υπουργείου Παιδείας.

β) Η επιλογή των μαθητών της Γ’ Λυκείου έγινε με θέματα συμβατά με τον στόχο και χωρίς λάθη, αλλά και χωρίς υποσχέσεις (και μάλιστα ανεκπλήρωτες …) στους πρωτεύσαντες για υλικά δώρα και δωρεάν ταξίδια (…). Ακόμη, η προετοιμασία των μαθητών που συγκρότησαν την Εθνική Ομάδα Φυσικής έγινε σε Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και Σχολικά Εργαστήρια με πειραματισμούς σε όργανα από παλιές Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής και από εξειδικευμένους πειραματικούς φυσικούς του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από ομόφωνη Απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του (της 13-06-2016) για τη συνεργασία του στους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης».

γ) Η Ομάδα αυτή εκπροσώπησε τη χώρα μας στην περσινή Ολυμπιάδα Φυσικής μετά την εγκύκλιο (με αρ. πρωτ. Φ15/29603/Δ2/22-02-2016) του Υπουργείου Παιδείας και την αποδοχή από το Προεδρείο των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής της εκπροσώπησης της χώρας μας στην Ολυμπιάδα από εμάς.

δ) Απολογισμός της Ελληνικής Συμμετοχής στην 47η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2016 στην Ελβετία (καθώς και των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2016) έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας (αρ. πρωτ. 131126/08-08-2016). Απολογισμούς έχουμε καταθέσει –σύμφωνα με τις επιταγές του Υπουργείου– και όλα τα προηγούμενα έτη (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 1998, 1994) ως Υπεύθυνοι των Ελληνικών Αποστολών στις αντίστοιχες Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής.

Για την 48η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017:

α) Για την 48η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017 στο Μπαλί της Ινδονησίας έχει υπογραφεί εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Φ15/193259/Δ2/14-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας με την οποία έχει ορισθεί ότι η επιλογή των πέντε μαθητών που θα συγκροτήσουν την Εθνική Ομάδα Φυσικής στη φετινή Ολυμπιάδα Φυσικής, όπως και πέρσι, θα γίνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017. Η προετοιμασία των μαθητών θα γίνει όπως και πέρσι.

β) Ήδη έχει γίνει αποδεκτή από το Προεδρείο των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής η εκπροσώπηση της χώρας μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017 από τους ίδιους επιστημονικούς / εκπαιδευτικούς υπεύθυνους και τους πέντε μαθητές που θα πρωτεύσουν στη β’ φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 για τη Γ’ Λυκείου.

γ) Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» 2017 και τον τρόπο επιλογής της Εθνικής Ομάδας Φυσικής για την Ολυμπιάδα Φυσικής 2017 έχει αποσταλεί μέσω των Διευθύνσεων σε όλα τα σχολεία της χώρας και ήδη υπάρχουν δηλώσεις συμμετοχής πολλών σχολείων και μαθητών στους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης» 2017.

δ) Οι ανακοινώσεις μας για τη διεξαγωγή και το πρόγραμμα των Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» 2017, αλλά και για την υπευθυνότητά μας που αφορά στη Ολυμπιάδα Φυσικής 2017, κοινοποιήθηκαν στα σχολεία μετά, την έγκριση, υπογραφή και αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας της σχετικής εγκυκλίου, σύμφωνα με τη δεοντολογία.

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής
για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (εεφεε)