Ο Εκπαιδευτικός (και) Παιδευτικός Χαρακτήρας των Πανελλήνιων Διαγωνισμών «Αριστοτέλης»

Ο Εκπαιδευτικός (και) Παιδευτικός Χαρακτήρας των Πανελλήνιων Διαγωνισμών «Αριστοτέλης»

Διατυπώνεται πρόσφατα ένα ερώτημα που αφορά στο συνεχές ενδιαφέρον και στη διαχρονική προσπάθειά μας για τη συνέχιση και τη βελτιστοποίηση της στοχοθεσίας / σχεδίασης / θεματοδότησης και διεξαγωγής των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής / Φυσικών (τώρα) «Αριστοτέλης». Το ερώτημα φαίνεται εύλογο αν ληφθεί υπόψη ότι όλα τα μέλη της ομάδας εργάζονταν πάντα (και εργάζονται) χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή, τέλη βράβευσης ή προετοιμασίας μαθητών. Αντίθετα αντιμετωπίζονται με ύβρεις (…) από κάποιους λίγους, αλλά ευτυχώς έχουν την αποδοχή και την εμπιστοσύνη από τους πολλούς (εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς) οι οποίοι φέτος ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.

Όμως πέραν της προφανούς ωφέλειας της εκπαίδευσης από την πραγματοποίηση των Πανελλήνιων Διαγωνισμών και τη συμμετοχή της στις Διεθνείς Ολυμπιάδες, οι Διαγωνισμοί «Αριστοτέλης» έχουν παράλληλα και έναν Εκπαιδευτικό και Παιδευτικό / Παιδαγωγικό χαρακτήρα.

Έχουν Εκπαιδευτικό Χαρακτήρα γιατί δοκιμάζουν προσεκτικά και προτείνουν ένα γνωσιακό αντικείμενο ευρύτερο από το προβλεπόμενο από τα προγράμματα σπουδών σήμερα. Επίσης, δοκιμάζουν / αξιολογούν τα εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά πρότυπα ανά βαθμίδα και τάξη. Ακόμη, εφαρμόζουν / αξιολογούν προσομοιώσεις «πειραματικών» θεμάτων -με την υπόμνηση και την προσμονή της εφαρμογής ενός πραγματικού και συστηματικού πειραματισμού σε όλες τις βαθμίδες-, δοκιμάζουν / δημιουργούν ένα αποθετήριο πρωτότυπων -πάντα- θεμάτων, προκαλούν εποικοδομητικές συζητήσεις κάθε φορά (…)

Έχουν και Παιδευτικό / Παιδαγωγικό Χαρακτήρα γιατί δεν περιορίζονται στον «εγκυκλοπαιδισμό» και στην αποσπασματικότητα των πολλαπλών απαντήσεων αλλά τα θέματα των Διαγωνισμών αυτών «προσομοιάζουν» κάθε φορά μια πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία μαθήματος με αναφορές στην πραγματική ζωή. Επίσης, τα θέματα ακολουθούν –κυρίως στο δημοτικό και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου- τα βήματα της επιστημονικής – εκπαιδευτικής μεθοδολογίας με διερεύνηση (έναυσμα ενδιαφέροντος, υποθέσεις, πειραματισμός, συμπεράσματα, γενικεύσεις) που εφαρμόζεται στα σχολεία, παραπέμπουν σε πειραματισμό και πειραματικά δεδομένα, ενισχύουν την ανάπτυξη ορθολογισμού και κριτικής σκέψης (…)

Τέλος, οι Διαγωνισμοί «Αριστοτέλης» υπόσχονται στους μαθητές μόνο εκπαιδευτικές εμπειρίες και ηθικές επιβραβεύσεις. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν τους παραπέμπουν συνειρμικά σε παρα-επιστημονικά, μυστικά πειράματα τύπου «αεικίνητου».

γ. θ. καλκάνης