Διεξαγωγή των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017  για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

Διεξαγωγή των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής / Φυσικών «Αριστοτέλης»
– Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής για τη Χώρα μας

Διεξαγωγή των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017

για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

Ανακοινώνεται ότι διενεργήθηκαν -την 11/03/2017- οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 για τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων. Από τη β’ φάση του Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου –που θα διενεργηθεί την 22/04/2017- θα επιλεγούν αποκλειστικά οι πέντε μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στην 48η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017.

Στους Διαγωνισμούς Φυσικής «Αριστοτέλης» για τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων, που διενεργήθηκαν σε 93 σχολεία / εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα, τα σχολεία και οι μαθητές που δήλωσαν συμμετοχή ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, παρά την όποια παραπληροφόρηση. Το ίδιο παρατηρείται και για τα σχολεία και τους μαθητές που δήλωσαν -και εξακολουθούν να δηλώνουν- συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών «Αριστοτέλης» 2017 για τους μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων, που θα διενεργηθεί ενδοσχολικά στις 16/03/2017 (α’ φάση) και σε εξεταστικά κέντρα στις 06/05/2017 (β’ φάση).

Ήδη έχουν αναρτηθεί τα θέματα του Διαγωνισμού για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, θα ακολουθήσει η ανάρτηση των λύσεών τους, όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα της χώρας (www.εεφεε.gr και http://micro-kosmos.uoa.gr).

Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της εξέτασης της 11/03/2017, τις διευθύνσεις και τους υπεύθυνους των σχολείων / εξεταστικών κέντρων αλλά και όλους τους  συναδέλφους οι οποίοι επέβλεψαν την εξεταστική διαδικασία, εξασφαλίζοντας την άψογη διεξαγωγή της.

Η Ελληνική Εταιρείας Φυσικής και το Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ