Η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση ανακοινώνει την υποστήριξή της στην ίδρυση "Επιμελητηρίου Φυσικής / Φυσικών Επιστημών για την Επιστημονική Έρευνα και Εκπαίδευση" με μορφή ΝΠΔΔ

Η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση ανακοινώνει την υποστήριξή της στην ίδρυση «Επιμελητηρίου Φυσικής / Φυσικών Επιστημών για την Επιστημονική Έρευνα και Εκπαίδευση» με μορφή ΝΠΔΔ

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,

με αισθήματα δικαίωσης η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση υποστηρίζει την πρόταση του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ για την υποβολή αιτήματος με σκοπό τη δημιουργία Επιμελητηρίου Φυσικής / Φυσικών Επιστημών για την Επιστημονική Έρευνα και Εκπαίδευση με μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Μια πρόταση η οποία είχε υποστηριχθεί και πριν από 20 χρόνια, αλλά είχε υπονομευθεί εκ των έσω, με αποτέλεσμα την ωφέλεια μερικών αλλά και τη σημερινή απαξίωση της εκπροσώπησης των Ελλήνων Φυσικών.

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση