Πρόταση για Επιμελητήριο Φυσικής / Φυσικών Επιστημών

Πρόταση για Επιμελητήριο Φυσικής / Φυσικών Επιστημών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ Καθηγητής Γ. Τόμπρας καλεί όλα τα Τμήματα Φυσικής, τα σχετικά Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα καθώς και τις Επιστημονικές Εταιρείες Φυσικής να καταθέσουν κοινό αίτημα για την ίδρυση «Επιμελητηρίου Φυσικής / Φυσικών Επιστημών για την Επιστημονική Έρευνα και Εκπαίδευση» (ΝΠΔΔ):

Αγαπητοί συνάδελφοι Χρόνια Πολλά και Καλά!

Στο πνεύμα του ψηφίσματος του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αποφάσεις των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Κρήτης και Αθηνών, προτείνω να διαμορφωθεί ένα κοινό κείμενο από όλα τα Τμήματα Φυσικής, τα σχετικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, καθώς και τις επιστημονικές εταιρείες Φυσικής, για τη σύνταξη και κατάθεση επίσημου αιτήματος προς την πολιτεία (π.χ. τα Υπουργεία Παιδείας και Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης) για την ίδρυση «Επιμελητηρίου Φυσικής / Φυσικών Επιστημών για την Επιστημονική Έρευνα και Εκπαίδευση» (ΝΠΔΔ) αποσκοπώντας συν τοις άλλοις και στην πλήρη κατοχύρωση του επιστημονικού χαρακτήρα των απορρεόντων επαγγελματικών χαρακτηριστικών και δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων σπουδών Φυσικής και Φυσικών Επιστημών της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Με τιμή

Καθηγητής Γ. Τόμπρας
Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ