Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 και επιλογή μαθητών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017 – Ολοκλήρωση και Συνέχεια

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 και επιλογή μαθητών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017 – Ολοκλήρωση και Συνέχεια

Ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, οι Διαγωνισμοί:

  • Διαγωνισμοί Φυσικών «Αριστοτέλης» 2017 Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού (α’ φάση, 16/03/2017, ενδοσχολικά, επιλογή μαθητών για τη β’ φάση)
  • Διαγωνισμοί Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 Α’, Β’ και Γ’ τάξης Γυμνασίου (11/03/2017, σε εξεταστικά κέντρα, επιλογή πρωτευσάντων μαθητών ανά τάξη)
  • Διαγωνισμοί Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 Α’, Β’ και Γ’ (α’ φάση) τάξης Λυκείου (11/03/2017, σε εξεταστικά κέντρα, επιλογή πρωτευσάντων μαθητών ανά τάξη, επιλογή μαθητών για τη β’ φάση της Γ’ Λυκείου)
  • Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 (β’ φάση) Γ’ τάξη Λυκείου (22/04/2017, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιλογή μαθητών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής)
  • Διαγωνισμοί Φυσικών «Αριστοτέλης» 2017 Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού (β’ φάση, 06/05/2017, σε εξεταστικά κέντρα, επιλογή πρωτευσάντων μαθητών ανά τάξη)

Τα θέματα των Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» ακολουθούν και δείχνουν τις διεθνείς τάσεις τις οποίες γνωρίσαμε αλλά και τις εμπειρίες τις οποίες αποκομίσαμε –κυρίως για τις εκπαιδευτικές πειραματικές πρακτικές– από τη συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής (βλ. Απολογισμούς και Προτάσεις όλων των παρελθόντων ετών προς το Υπουργείο Παιδείας στον διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr -> οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής). Σημειώνεται ότι στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής οι μαθητές εξετάζονται και σε μη προβλεπόμενα από τα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα θεωρητικά θέματα, αλλά και σε πραγματικά πειράματα στα οποία προετοιμάζονται οι Έλληνες μαθητές πριν τη μετάβασή τους στον τόπο της Ολυμπιάδας κάθε έτος.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς δεν στοχεύει στην όποια συγκυριακή βαθμολογική κατάταξή τους, ούτε οι καλές επιδόσεις είναι αυτοσκοπός. Η συμμετοχή τους στοχεύει στην εξοικείωσή τους με ένα ευρύτερο του σχολείου τους περιβάλλον άμιλλας, με συνθετικές ερωτήσεις αυξημένης κατά κανόνα δυσκολίας, οι οποίες περιλαμβάνουν απαραίτητα και ερωτήσεις πειραματισμού (όπως επιβάλλουν οι διεθνείς πρακτικές της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες). Γι’ αυτό η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή των Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» θεωρεί ότι δεν απαιτείται –ή και αντενδείκνυται– ειδική προετοιμασία των μαθητών  για τους Διαγωνισμούς.

Ο μεγάλος και διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των συμμετεχόντων σχολείων και μαθητών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης» επιτρέπει όχι μόνο την ανάπτυξη ευρείας άμιλλας μεταξύ των μαθητών και τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας τους για να γίνουν ενεργοί πολίτες –με γνώση του φυσικού κόσμου, ορθολογική σκέψη, κριτική ικανότητα– ή ακόμη για την προετοιμασία τους για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά διευκολύνει και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αναλυτικών προγραμμάτων και πρακτικών.

Τα ονόματα των πρωτευσάντων μαθητών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης» 2017 από σχολεία όλης της χώρας και ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς και τα ονόματα των επιλεγέντων μαθητών για την εκπροσώπηση της χώρας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017, έχουν ανακοινωθεί –όπως και των προηγουμένων ετών– στους διαδικτυακούς τόπους του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εταιρείας Φυσικής (http://micro-kosmos.uoa.gr και www.εεφεε.gr).

Οι αριθμοί των πρωτευσάντων μαθητών που ανακοινώνονται φέτος είναι οι μεγαλύτεροι των τελευταίων ετών, λόγω του πολύ αυξημένου -πέραν από κάθε προσδοκία και προηγούμενο- αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών κάθε τάξης, αλλά και των υψηλών επιδόσεών τους. Έτσι επίσης επιβραβεύονται και ενθαρρύνονται περισσότεροι μαθητές. Οι συγκριτικά υψηλές επιδόσεις των διαγωνισθέντων μαθητών από όλες τις τάξεις μάς επιτρέπουν να συγχαρούμε όλους (πρωτεύσαντες ή μη) τους διαγωνισθέντες και να εκφράσουμε –όχι μόνο την ευχή αλλά και– τη βεβαιότητά μας για την καλή συνέχεια στις σπουδές τους.

Οι βραβεύσεις των μαθητών με Βραβεία Αριστείας (1ο, 2ο και 3ο), Εύφημες Μνείες και Επαίνους Συμμετοχής γίνονται στους χώρους των σχολείων στα οποία φοίτησαν οι μαθητές με την παρουσία των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών τους (ίσως και των γονέων, συγγενών και φίλων τους) για να τιμηθούν και τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί τους αλλά και να ενισχυθεί η ευγενής άμιλλα μεταξύ των μαθητών.

Συνεχίζουμε, οργανώνοντας την προετοιμασία (θεωρητική και πειραματική) των επιλεγέντων μαθητών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017 στην πόλη Yogyakarta της Ινδονησίας. Συνεχίζουμε, επίσης, προγραμματίζοντας και για το επόμενο έτος την προκήρυξη για τη διεξαγωγή Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών (Δημοτικού) και Φυσικής (Γυμνασίου, Λυκείου) «Αριστοτέλης» 2018, με τους παραπάνω στόχους και για την επιλογή μαθητών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2018, υπό την αίρεση, όπως κάθε έτος, της έγκρισης και της αιγίδας του Υπουργείου Παιδείας, με δεδομένη την αποκλειστική συνεργασία του Οργανισμού των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής με τους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης».

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Πανεπιστημίου Αθηνών και
της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση
για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών/Φυσικής «Αριστοτέλης»