Θέματα, Φύλλα Απαντήσεων, Λύσεις και Οδηγίες Βαθμολογίας της 51ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής

Θέματα, Φύλλα Απαντήσεων, Λύσεις και Οδηγίες Βαθμολογίας της 51ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής

1ο Θεωρητικό Θέμα/Λύση 

2ο Θεωρητικό Θέμα/Λύση 

3ο Θεωρητικό Θέμα/Λύση 

1ο Πειραματικό Θέμα/Λύση

2ο Πειραματικό Θέμα/Λύση