Ημερίδα: Η Εκπαίδευση στη Φυσική - Ελλείμματα, Προβληματισμοί, Προτάσεις, Προοπτικές

Ημερίδα: Η Εκπαίδευση στη Φυσική – Ελλείμματα, Προβληματισμοί, Προτάσεις, Προοπτικές

Ημερίδα

Η Εκπαίδευση στη Φυσική
Ελλείμματα, Προβληματισμοί, Προτάσεις, Προοπτικές

Μια ημερίδα προβληματισμού και συζήτησης για την Εκπαίδευση στη Φυσική οργανώνεται από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνική Εταιρία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, αφορά δε σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η ημερίδα οργανώνεται το Σάββατο 14/12/2019 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με δυνατότητα συμμετοχής είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω του διαδικτύου. Θα περιλαμβάνει ομιλίες ή παρεμβάσεις εκπροσώπων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Φυσικής και συναδέλφων από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και φοιτητών από όλη τη χώρα και το εξωτερικό.

Η ημερίδα θα μεταδίδεται on-line μέσω του διαδικτύου ενώ επώνυμες γραπτές παρεμβάσεις με γνώμες και προτάσεις θα αναρτώνται on-line στον διαδικτυακό τόπο www.physicsmentor.gr ή www.εεφεε.gr όπου και θα παραμείνουν αναρτημένες για τη συνέχιση του προβληματισμού.

Ανακοινώσεις με αναλυτική ενημέρωση για τις θεματικές, το πρόγραμμα και τις διαδικασίες συμμετοχής στην Ημερίδα θα ακολουθήσουν σύντομα.

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση