Αποκλείονται οι Φυσικοί από τη Φυσική (;!)

Αποκλείονται οι Φυσικοί από τη Φυσική (;!)

Θεωρούμε –πάντοτε και σε κάθε περίπτωση– ότι πρέπει να αναζητούνται και να επιλέγονται από την πολιτεία οι κατά τεκμήριο «άριστοι» και όχι απλά οι «αρεστοί». Όμως ο αποκλεισμός των Φυσικών από τη διεκδίκηση θέσης για την εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού Φυσικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με πρόσφατη προκήρυξη του Διόφαντου / Υπουργείου Παιδείας) παραπέμπει σε άλλες πρακτικές (…)

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση