Αναρτήθηκαν τα θέματα της β’ φάσης του Διαγωνισμού «Αριστοτέλης» 2018 με τις λύσεις τους

Αναρτήθηκαν τα θέματα της β’ φάσης του Διαγωνισμού «Αριστοτέλης» 2018 με τις λύσεις τους

βλέπε τα Θέματα β΄φάσης Γ΄Λυκείου

φέτος για πρώτη φορά οι μαθητές εξετάστηκαν και σε πραγματικές πειραματικές ασκήσεις.