Διαγωνισμός "Αριστοτέλης" - Γ' Λυκείου Συμμετοχή Επιλαχόντων

Διαγωνισμός «Αριστοτέλης» – Γ’ Λυκείου Συμμετοχή Επιλαχόντων

Σχετικά με τη β’ φάση της Γ’ Λυκείου στον Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2018, έχει δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει ο μαθητής Παπαγιάννης Νίκος, ενώ οι μαθητές Σουλτάτου Ανδριανή-Γεωργία, Στρατάκης Ανδρέας, Τσουρους Μάριος-Ιωάννης, Βουνοτρυπίδης Γεώργιος και Ντούνης Κωνσταντίνος δεν έχουν επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητά τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις για τους συμμετέχοντες στη β΄ φάση.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι 6 πρώτοι επιλαχόντες μαθητές Χαραλάμπους Χαράλαμπος, Ζαρίφης Γεώργιος, Μπούφαλης Οδυσσέας-Δημήτριος, Κοκκινάκης Μανόλης, Κακογιάννης Χρήστος και Κώτης Γεώργιος να ενημερώσουν για τη διαθεσιμότητά τους αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση labste@gmail.com μέχρι και την Τετάρτη 11/4.

Για τον Διαγωνισμό «Αριστοτέλης»
Γεώργιος Τόμπρας, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Θ. Καλκάνης, ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Δρης, ομ. Καθηγητής ΕΜΠ