Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών "Αριστοτέλης" 2018 για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2018 για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

Εγκύκλιος

Θεματικές Ενότητες ( α΄ φάσης)