Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις Φυσικής

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις Φυσικής

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις (και) στο μάθημα της Φυσικής σχολιάζονται κάθε χρόνο μόνο για την ευκολία ή τη δυσκολία των θεμάτων και την ακρίβεια ή τυχόν λάθη στη διατύπωσή τους. Όμως στη Φυσική το κύριο ζητούμενο -πρέπει να- είναι η πληρότητα και συνεκτικότητα και όχι η αποσπασματικότητα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων θεματικών. Ακόμη, ζητούμενα -πρέπει να- είναι η διασύνδεση ενός τουλάχιστον θέματος των εξετάσεων με την πειραματική διαδικασία ή πειραματικά δεδομένα, η διαβάθμιση των θεμάτων και -κυρίως- η ανάδειξη και επιβράβευση όχι της απομνημόνευσης και της επίλυσης γρίφων αλλά του ορθολογικού τρόπου σκέψης της φυσικής επιστήμης.

Η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (εεφεε)