Επιτυχής και Ελπιδοφόρα (και) η Διεξαγωγή της β’ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2017

Επιτυχής και Ελπιδοφόρα (και) η Διεξαγωγή της β’ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2017

Σε σχολεία όλης χώρας και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που ανταποκρίθηκαν στην επιστημονική και εκπαιδευτική πρόκληση, έγινε η διεξαγωγή της β’ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2017 την 06/05/2017. Η διεξαγωγή είναι ελπιδοφόρα τόσο για τον πρωτόγνωρα υψηλό αριθμό των σχολείων και μαθητών που συμμετείχαν όσο και -κυρίως- τον ενθουσιασμό και τις διαφαινόμενες επιδόσεις των μαθητών που συμμετείχαν. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες ανήκουν στους διευθυντές των σχολείων / υπεύθυνους των εξεταστικών κέντρων και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν.  Τα θέματα του διαγωνισμού αυτού με τις λύσεις τους, καθώς και τα θέματα με τις λύσεις τους όλων των Διαγωνισμών Φυσικών/Φυσικής «Αριστοτέλης», αλλά και τα ονόματα των μαθητών που πρώτευσαν στο Διαγωνισμό Φυσικής Γ΄ Λυκείου και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017, έχουν αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους  http://micro-kosmos.uoa.gr  και  www.εεφεε.gr του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εταιρείας Φυσικής που διοργανώνουν τους Διαγωνισμούς Φυσικών/Φυσικής «Αριστοτέλης».

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή
για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών/Φυσικής «Αριστοτέλης»
και την Ελληνική Συμμετοχή στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής