Θέματα, Φύλλα Απαντήσεων, Λύσεις και Οδηγίες Βαθμολογίας της 52ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής

Θέματα, Φύλλα Απαντήσεων, Λύσεις και Οδηγίες Βαθμολογίας της 52ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής

1ο Θεωρητικό Θέμα/Λύση

2ο Θεωρητικό Θέμα/Λύση

3ο Θεωρητικό Θέμα/Λύση

1ο Πειραματικό Θέμα/Λύση

2ο Πειραματικό Θέμα/Λύση

Λογισμικό Προσομοίωσης 1

Λογισμικό Προσομοίωσης 2