Θέματα, Ενδεικτικές Απαντήσεις και Βαθμολογία του Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2022

Θέματα, Ενδεικτικές Απαντήσεις και Βαθμολογία του Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2022

Θέματα / Απαντήσεις Ε’ τάξης

Θέματα / Απαντήσεις ΣΤ’ τάξης

Συνοδευτικό Θεμάτων / Οδηγίες

Ενημερωτικό για την κλίμακα Διακρίσεων