Θέματα των Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2022

Θέματα των Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2022

Λυκείου

Θέματα Α’ Λυκείου

Θέματα B’ Λυκείου

Θέματα Γ’ Λυκείου

Συνοδευτικό Θεμάτων/Οδηγίες Λυκείου

Γυμνασίου

Θέματα Α’ Γυμνασίου

Θέματα B’ Γυμνασίου

Θέματα Γ’ Γυμνασίου

Συνοδευτικό Θεμάτων/Οδηγίες Γυμνασίου

Πείραμα Σύντηξης JET/ITER