ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αθήνα 14-7-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΕΦΕΕ)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

 

Το Υπουργείο Παιδείας, το τελευταίο διάστημα, έχει εξαγγείλει ένα σημαντικό αριθμό αλλαγών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και τη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αλλαγές στη διοίκηση των σχολείων, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, νέα μαθήματα και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των μαθημάτων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ θα προχωρήσει σε διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών για πρώτη φορά μετά από δώδεκα χρόνια.

Όσον αφορά στο μάθημα της Φυσικής, η ΕΕΦΕΕ, στο πλαίσιο των σκοπών της και μέσα από τους διαλόγους και τις ανακοινώσεις της, έχει ρητά δηλώσει την ανάγκη για αναβάθμιση της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής με ένα  νέο σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Φυσικής, καθώς και την εισαγωγή και αξιοποίηση της πειραματικής διαδικασίας στη διδασκαλία της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό περιμένουμε με ενδιαφέρον την ανακοίνωση των νέων προγραμμάτων σπουδών από το ΥΠΑΙΘ.

Τίθεται όμως το ερώτημα, που είναι οι Φυσικοί που θα διδάξουν το μάθημα τους;
Μετά την ανακοίνωση τoυ καθορισμού των θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα, εκπλαγήκαμε δυσάρεστα από τον μικρό αριθμό διοριστέων Φυσικών. Ο αριθμός αυτός δεν δικαιολογείται ούτε από τον αριθμό των διδακτικών ωρών του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο και Λύκειο, ούτε από τα πραγματικά κενά Φυσικών στα σχολεία. Είναι δε άξιον απορίας πώς μετά από περισσότερο από μία δεκαετία χωρίς διορισμούς και τις συνταξιοδοτήσεις που ακολούθησαν την ίδια περίοδο τα οργανικά κενά, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, ανέρχονται μόλις σε 84 και έτσι οι διοριστέοι φυσικοί είναι μόνο 87.

Μπορεί το ΥΠΑΙΘ να δικαιολογήσει τους αριθμούς αυτούς;

Η Φυσική ανέκαθεν αποτελούσε βασική επιστήμη, στην οποία στηρίχτηκε η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος. Στην εποχή μας όμως η ταχύτατη εξέλιξη της επιστήμης είχε ως επακόλουθο την εμφάνιση φαινομένων παραπληροφόρησης και ψευδοεπιστήμης. Η σωστή διδασκαλία της Φυσικής αποτελεί επιτακτική ανάγκη ώστε προσφέρονται νέες γνώσεις, να αναπτύσσονται δεξιότητες και να διαμορφώνεται ο ορθολογικός τρόπος σκέψης στους/στις μαθητές/τριες.
Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, η ΕΕΦΕΕ καλεί το ΥΠΑΙΘ να επανεξετάσει το θέμα του αριθμού των διοριστέων Φυσικών και να καλυφθούν τα κενά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης.

Από την ΕΕΦΕΕ

 

Κείμενο ανακοίνωσης