Μη αξιόπιστοι οι διαγωνισμοί από απόσταση σύμφωνα με την International Physics Olympiads – Μετάθεση Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» και Ολυμπιάδας Φυσικής στο έτος 2021

Μη αξιόπιστοι οι διαγωνισμοί από απόσταση σύμφωνα με την International Physics Olympiads – Μετάθεση Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» και Ολυμπιάδας Φυσικής στο έτος 2021

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση που διοργανώνουν τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής /Φυσικών «Αριστοτέλης»:

  • όπως δεν έχουν ευτελίσει την Επιστήμη της Φυσικής και την Εκπαίδευση στη Φυσική
  • δεν θα ευτελίσουν ούτε τους Διαγωνισμούς Φυσικής / Φυσικών.

Ερώτημα: διασφαλίζεται η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των «διαγωνισμών» από απόσταση;

Απάντηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής (International Physics Olympiads https://www.ipho2020.lt):
«… we do not believe in the fairness or feasibility of an online competition»

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές καθώς και την Ελληνική Πολιτεία / το Υπουργείο Παιδείας να προστατεύσουν την αξιοπιστία και το αδιάβλητο κάποιων Διαγωνισμών που αναγγέλλονται με διεξαγωγή τους από απόσταση.

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών /Φυσικής «Αριστοτέλης» όπως και η Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής μετατίθενται λόγω της πανδημίας στο επόμενο έτος, 2021, (με βάση την εγκύκλιο με αρ. πρ. 55927/ΓΔ4/14-05-2020 του Υπουργείου Παιδείας) σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

Ανακοίνωση