Ανακοίνωση του ΔΣ του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ για τα νέα Τμήματα Φυσικής που ιδρύονται

Ανακοίνωση του ΔΣ του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ για τα νέα Τμήματα Φυσικής που ιδρύονται

Με έκπληξη και έντονη ανησυχία παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες την ολοκλήρωση των ενεργειών ίδρυσης Τμημάτων Φυσικής στην θέση καταργούμενων Τμημάτων ΤΕΙ και μεταφοράς διδακτικού προσωπικού με πλήρη παράκαμψη των πάγιων ακαδημαϊκών διαδικασιών.

Το γεγονός αυτό θέτει σειρά ερωτημάτων που σχετίζονται πρωτίστως με την σκοπιμότητα και την επιστημονική δεοντολογία των εμπλεκόμενων φορέων και συμφερόντων, στοιχεία ικανά να υπονομεύσουν την βιωσιμότητα των Τμημάτων αυτών και να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στην ακαδημαϊκή λειτουργία του προσωπικού, όσον και στην εκπαίδευση των φοιτητών που θα τα επιλέξουν.

Το Τμήμα Φυσικής προτίθεται να τοποθετηθεί με την θεσμική σοβαρότητα που επιβάλλεται μετά από συζήτηση και με σχετική απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης.