Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού  «Αριστοτέλης» 2018 Φυσικών Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού (β΄φάσης)

Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού «Αριστοτέλης» 2018 Φυσικών Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού (β΄φάσης)

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα διαγωνιστούν οι μαθητές/τριες στη β’ φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2018 είναι οι παρακάτω, σύμφωνα με την «Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμό και διαχείριση της διδακτέας ύλης για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο» για το σχολικό έτος 2016–2017 του Υπουργείου Παιδείας (εγκύκλιος 152688/Δ1/19-09-2016), αλλά και τη διδαχθείσα ύλη που προβλέπεται κατ’ εκτίμηση έως την εβδομάδα του Διαγωνισμού με βάση τα Προγράμματα Σπουδών.

Ε’ τάξη
ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (όλη η ενότητα)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (όλη η ενότητα)
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (όλη η ενότητα)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (όλη η ενότητα εκτός του ΦΕ: 2)
ΦΩΣ (όλη η ενότητα)

Στ’ τάξη
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (όλη η ενότητα εκτός του ΦΕ: 1)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (όλη η ενότητα εκτός των ΦΕ: 4, 5, 6, 8, 10, 11)
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (όλη η ενότητα)
ΕΜΒΙΑ-ΑΒΙΑ (όλη η ενότητα)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ (όλη η ενότητα)
ΦΩΣ (όλη η ενότητα)