Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» για την Γ΄Λυκείου – β φάση και επιλογή των μαθητών της Εθνικής Ομάδας στην Ολυμπιάδα Φυσικής

Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» για την Γ΄Λυκείου – β φάση και επιλογή των μαθητών της Εθνικής Ομάδας στην Ολυμπιάδα Φυσικής

Για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου ο Διαγωνισμός γίνεται σε δύο φάσεις:

  1. Η πρώτη φάση για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου διεξήχθη ήδη το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, στα τοπικά εξεταστικά κέντρα.
  2. Η δεύτερη φάση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι 40 μαθητές με τις μεγαλύτερες βαθμολογίες της πρώτης φάσης, θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Απριλίου 2018, 9:30-15:30, στους χώρους του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη.
  3. Η εξεταστέα ύλη στη δεύτερη φάση θα είναι η διδακτέα ύλη Φυσικής για την Α΄ Γενικού Λυκείου, Φυσικής Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών για τη Β΄ Γενικού Λυκείου και της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών για τη Γ΄ Γενικού Λυκείου. Τα θέματα θα είναι μεγαλύτερης δυσκολίας από εκείνα της πρώτης φάσης.
  4. Οι πέντε πρώτοι μαθητές της δεύτερης φάσης (ή οι – κατά σειρά – επιλαχόντες), (με την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμοι για τη φάση της προετοιμασίας, όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως) θα συγκροτήσουν την Εθνική ομάδα, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 49η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2018, από 21 έως 29 Ιουλίου 2018, στην Πορτογαλία (Λισαβώνα).

Στη β΄ φάση του Διαγωνισμού «Αριστοτέλης» 2018 για τη Γ΄ Λυκείου, για πρώτη φορά θα δοθούν και πειραματικές διατάξεις / όργανα μέτρησης ώστε οι μαθητές να διαγωνιστούν και στη σύνθεση / εκτέλεση πραγματικών πειραμάτων για λήψη μετρήσεων, και με την ακόλουθη επεξεργασία.

Σε όλους τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής Λυκείου καταβάλλεται προσπάθεια προσέγγισης (στο πλαίσιο της σχολικής ύλης) των θεμάτων των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής, αλλά και επιχειρείται η δοκιμαστική εφαρμογή τέτοιων θεμάτων σε εξεταστικό περιβάλλον από τους Έλληνες μαθητές.

Οι πέντε μαθητές που θα επιλεγούν μετά τη δεύτερη φάση για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 49η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2018, θα προετοιμαστούν με εντατικό ρυθμό στα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διάρκεια της προετοιμασίας είναι περίπου μία εβδομάδα (μεταξύ των Πανελλήνιων εξετάσεων και της Ολυμπιάδας). Την προετοιμασία των μαθητών αναλαμβάνουν και πραγματοποιούν εθελοντικά – χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή – καθηγητές, διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πλήρης και αδιάλειπτη συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην προετοιμασία αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην Ολυμπιακή Ομάδα.

Πιο αναλυτικά, η β’ φάση για τους 40 επιλεγέντες της  Γ’ θα γίνει ως εξής:

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο σειρές των 20 ατόμων. Σε κατάλληλο αμφιθέατρο  του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η 1η εξετάζεται σε θεωρητικά θέματα για 3 ώρες. Ταυτόχρονα στους Εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος  η 2η σειρά, εξετάζεται σε πειραματικές δοκιμασίες. Στη συνέχεια οι δύο σειρές εναλλάσσονται ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση για όλους τους υποψηφίους.

Στη πειραματική εξέταση θα βαθμολογηθεί η κατανόηση της θεωρίας του πειράματος, η ικανότητα αντίληψης της πειραματικής διάταξης, η σωστή αναγνώριση των οργάνων που την συνθέτουν,  η υλοποίηση της καθώς και η λήψη με αυτή των απαραίτητων πειραματικών δεδομένων. Ο χρόνος υλοποίησης των παραπάνω θα βαθμολογηθεί επίσης. Στη συνέχεια θα ζητηθεί να γίνει η επεξεργασία των μετρήσεων (δημιουργία πινάκων, γραφικές παραστάσεις, εφαρμογή της Μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων, υπολογισμοί των ζητουμένων μεγεθών με τα σφάλματα τους, στρογγυλοποιήσεις αποτελεσμάτων, μονάδες αυτών) και θα ζητηθεί να διατυπωθούν συμπεράσματα των μετρήσεων τους και συγκρίσεις με γνωστά αποτελέσματα από τη βιβλιογραφία.

Όπως ακριβώς ισχύει και στην Ολυμπιάδα, η πειραματική εξέταση θα αποτελεί το 40% της συνολικής βαθμολογίας. Οι 5 πρώτοι σε συνολική, αθροιστικά, βαθμολογία (θεωρία και πείραμα) υποψήφιοι θα αποτελέσουν την Εθνική Ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στην Ολυμπιάδα Φυσικής στη Πορτογαλία.