τι είναι το δίκτυο;

τι είναι το δίκτυο;

Η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση δημιουργεί ένα «δίκτυο φυσικής» από εθνικούς και διεθνείς φορείς, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, εταιρείες / ενώσεις / συλλόγους (…) που ενδιαφέρονται και δραστηριοποιούνται –άμεσα ή έμμεσα– στο χώρο της Επιστήμης της Φυσικής ή και της Εκπαίδευσης στη Φυσική. Στόχος είναι η στενότερη δυνατή συνεργασία τους, η οποία είναι δυνατόν να εκτείνεται από την αλληλο-γνωριμία τους και την ανταλλαγή πληροφορίας και ανακοινώσεων για τη μέγιστη δυνατή διάχυσή τους, έως την συνδιοργάνωση και πραγματοποίηση κοινών δράσεων για τη Φυσική.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να αποστείλουν στο info@εεφεε.gr ή  info@physicsmentor.gr μήνυμα δηλώνοντας την επιθυμία συνεργασίας καθώς και:

Ονομασία φορέα / λογότυπο

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και των δράσεών του (~100 λέξεις)

Διαδικτυακό τόπο

************************************************************************************************************
Συνεργαζόμενοι Φορείς
************************************************************************************************************

http://www.demokritos.gr
http://www.edu.demokritos.gr

Tο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η πολυκλαδικότητα των επιστημονικών περιοχών που θεραπεύονται στον ίδιο χώρο -φυσική, χημεία, μικροηλεκτρονική, βιολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, πυρηνική τεχνολογία, ενέργεια, ραδιοφάρμακα- είναι μοναδική και οδηγεί σε επιστημονική αριστεία. Σημείο αναφοράς αποτελoύν επίσης τα επιστημονικά-τεχνολογικά επιτεύγματα, η ποιότητα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχεται και γενικότερα το γραφείο εκπαίδευσης που λειτουργεί. Η εκπαιδευτική δράση «Διάλογοι Φυσικής» της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση συνιστά την ουσιαστικότερη συμβολή της συνεργασίας της Εταιρείας με τον Δημόκριτο.

************************************************************************************************************
   
Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
http://www.helas.gr

Η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) αποτελεί τον επίσημο φορέα οργάνωσης των Ελλήνων που ασχολούνται επαγγελματικά με την έρευνα και διδασκαλία σε θέματα αστρονομίας και αστροφυσικής. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 και έχει την συνήθη δομή των σύγχρονων επιστημονικών εταιρειών. Αποτελείται από σχεδόν 250 μέλη, τα περισσότερα από τα οποία εργάζονται σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η συνεργασία της με την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, με την οποία έχουν πολλά κοινά μέλη, αφορά κυρίως στη δράση «οι διάλογοι φυσικής».

************************************************************************************************************

CERN
https://home.cern/about

Founded in 1954, the CERN laboratory sits astride the Franco-Swiss border near Geneva. It was one of Europe’s first joint ventures and now has 22 member states. At CERN, the European Organization for Nuclear Research, physicists and engineers are probing the fundamental structure of the universe. They use the world’s largest and most complex scientific instruments to study the basic constituents of matter – the fundamental particles. The particles are made to collide together at close to the speed of light. The process gives the physicists clues about how the particles interact, and provides insights into the fundamental laws of nature.

Η συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση με Έλληνες Επιστήμονες / Ερευνητές του CERN –πολλοί από τους οποίους είναι και μέλη της Εταιρείας Φυσικής– αφορά κυρίως στη δράση της Εταιρείας  «οι διάλογοι φυσικής». Οι διάλογοι φυσικής διεξάγονται μεταξύ μαθητών και ερευνητών ή εκπαιδευτικών σε σχολεία ή in situ. Υπάρχουν όμως και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις και θερινά σχολεία για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για τα στοιχειώδη σωματίδια και τον τρόπο ανίχνευσής τους, αλλά και τη θέση μας στο σύμπαν.

************************************************************************************************************

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΥ.ΦΥ.Κ.)
www.sfkritis.gr

Στους σκοπούς του Συλλόγου περιλαμβάνονται: «Η προαγωγή και διάδοση στην Κρήτη των Φυσικών Επιστημών και των εφαρμογών αυτών» καθώς και «η αναβάθμιση της διδασκαλίας της Φυσικής μέσα από παρεμβάσεις και συνεργασίες σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου με την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, ο Σύλλογος έχει ενημερώνει τα μέλη του ότι συνεργάζεται με την Εταιρεία Φυσικής και τα καλεί  να υποστηρίξουν -κατ’ αρχήν- τόσο τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής / Φυσικών «Αριστοτέλης», όσο και τους Διαλόγους Φυσικής. Στη δράση Διάλογοι Φυσικής μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητών και μαθητών θα ενταχθεί και το 1ο Συνέδριό του με τίτλο «Φυσικής Δρώμενα».
***********************************************************************************************************

Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος
http://www.astronomos.gr

Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει την έδρα της στο Βόλο. Σκοπός της είναι «η διάδοση και εκλαΐκευση των αστρονομικών γνώσεων, ώστε αυτές να γίνουν προσιτές και στους ερασιτέχνες αστρονόμους, η πρακτική εφαρμογή αυτών με παρατηρήσεις, πειράματα, κατασκευές κ.ά. και η μελέτη και έρευνα των σχετικών με την αστρονομία τοπικών στοιχείων για την ανάπτυξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς». Οι κυριότερες από τις δραστηριότητές της είναι: Περιοδικό «ΟΥΡΑΝΟΣ», Συγκεντρώσεις και παρατηρήσεις στο 1ο Λύκειο Βόλου, Διαλέξεις, Αστροβραδιές έξω από το Βόλο, Μαθήματα αστρονομίας για όλους, Σεμινάρια και συνέδρια, Το Θερινό Σχολείο Αστρονομίας, Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις, Αστρονομικό ημερολόγιο, Αστρονομικές εκθέσεις, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας …

Η συνεργασία της με την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση εκτείνεται από τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς και τις συμμετοχές τους στις Διεθνείς Ολυμπιάδες, έως την αλληλοενημέρωση των μελών τους και τη συμμετοχή των μελών τους στη δράση «οι διάλογοι φυσικής».

************************************************************************************************************

Η Εστία Επιστημών Πάτρας είναι προϊόν της συνεργασίας τού Κέντρου Παιδείας Επιστημών και της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια Ψυχικού, Αρσάκεια – Τοσίτσεια Εκάλης, Αρσάκεια Θεσσαλονίκης, Αρσάκεια Πατρών, Αρσάκεια Ιωαννίνων, Αρσάκεια Τιράνων). Λειτουργεί στο σχολικό συγκρότημα τού Αρσακείου Πατρών όπου ευρίσκεται και το Εργαστήριο του Αρσακείου Πατρών. Η Εστία Επιστημών απευθύνεται σε μαθητές, δασκάλους, καθηγητές και όσους επιθυμούν την επιστημονική ενημέρωση και τον προβληματισμό σε ζητήματα παιδείας και εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες. Παράλληλα δημιουργεί κίνητρα, ανοίγοντας δρόμους αναζήτησης και κατανόησης των επιστημονικών εννοιών και των φυσικών φαινομένων.

Η συνεργασία της Εστίας Επιστημών Πάτρας με την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση εκτείνεται από τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς και τις συμμετοχές τους στις Διεθνείς Ολυμπιάδες, έως την αλληλοενημέρωση των μελών τους και τη συμμετοχή των μελών τους στη δράση «οι διάλογοι φυσικής».

***********************************************************************************************************

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Φ.Ε.)
.https://sydife.wordpress.com/
sydifedod@gmail.com

Ο Σύλλογος εδρεύει στη Ρόδο και εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών. Ένας από τους στόχους του Συλλόγου είναι και η υποστήριξη των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Αστρονομίας, όπως η ενθάρρυνση της συμμετοχής μαθητών / μαθητριών σε αυτούς, αλλά και η βράβευση των μαθητών για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής / Φυσικών «Αριστοτέλης» χρησιμοποιώντας το λογότυπο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση.

***********************************************************************************************************

(οι δηλώσεις συμμετοχής στο Δίκτυο και οι αναρτήσεις Φορέων συνεχίζονται…)