Υπενθύμιση Ημερομηνιών

Υπενθύμιση Ημερομηνιών

Υπενθυμίζονται -σε συνέχεια των προηγουμένων ανακοινώσεων- οι ημερομηνίες που αφορούν στη Γενική Συνέλευση και στις Αρχαιρεσίες της εεφεε: Γενική Συνέλευση στο αμφιθέατρο Αργυριάδη του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Παρασκευή 15/12/2017, 02:00 μ.μ.), Κατάρτιση Εκλογικού Καταλόγου (με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος έως και την Παρασκευή 15/12/2017), Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το ΔΣ και την ΕΕ (με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος έως και την Παρασκευή 15/12/2017), Αρχαιρεσίες (με ηλεκτρονική ψηφοφορία από τις 10:00 π.μ. της Τετάρτης 20/12/2017 έως και τις 10:00 π.μ. της Πέμπτης 21/12/2017). Οι σχετικές ανακοινώσεις, με λεπτομέρειες της διαδικασίας είναι αναρτημένες στο www.εεφεε.gr.

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της εεφεε