τι είναι οι απόψεις / οι προτάσεις;

τι είναι οι απόψεις / οι προτάσεις;

Εδώ αναρτώνται απόψεις ή και προτάσεις ερευνητών και εκπαιδευτικών που αποστέλλονται στον διαδικτυακό τόπο και αφορούν στην ερευνητική ή την εκπαιδευτική πολιτική για τη φυσική στη χώρα μας, καθώς και σε προγράμματα, σε ιδέες, σε ανακοινώσεις, σε ευρήματα και σε εφαρμογές της επιστημονικής και εκπαιδευτικής έρευνας.

Οι απόψεις αποστέλλονται επώνυμα* με τίτλο ενδεικτικό της θεματικής στην οποία αναφέρονται (μεμονωμένα ή σε συνέχεια συζήτησης), διατυπώνονται δε περιληπτικά (~100 λέξεις) με δυνατότητα και αναλυτικότερης διατύπωσης (μέσω συνδέσμου).

 
*
Ονοματεπώνυμο
Τίτλος και συνοπτική διατύπωση άποψης (~100 λέξεις)

Διαδικτυακός σύνδεσμος αναλυτικής διατύπωσης

Οι πρώτες απόψεις / προτάσεις θα αρχίσουν να αναρτώνται σε λίγες ημέρες