τι είναι οι δημοσιεύσεις;

τι είναι οι δημοσιεύσεις;

Εδώ αναρτώνται τίτλοι και περιλήψεις δημοσιεύσεων που αφορούν σε ερευνητικές προσπάθειες και ευρήματα της επιστήμης της φυσικής ή και σε ερευνητικές προσπάθειες και καλές πρακτικές της εκπαίδευσης στη φυσική, για τη δημιουργία και συνεχή εμπλουτισμό ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου.

Οι τίτλοι και οι περιλήψεις αποστέλλονται στον διαδικτυακό τόπο από ερευνητές και εκπαιδευτικούς φυσικής με στόχο μια συγκεντρωτική αλλά και γρήγορη ενημέρωση όλων μας, αλλά και τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις πηγές τους από τους ενδιαφερόμενους. Οι προτεινόμενες για ενημέρωση δημοσιεύσεις ευκταίο είναι να αφορούν σε ερευνητικά ευρήματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή σε εφαρμόσιμες και αξιολογημένες εκπαιδευτικές πρακτικές που θα είναι χρήσιμες σε όλους μας και όχι μόνο στους ειδικούς.

Οι προτάσεις αποστέλλονται επώνυμα* και, εκτός του τίτλου και των συντελεστών κάθε δημοσίευσης, περιλαμβάνουν μια συνοπτική περιγραφή (~100 λέξεων) της δημοσίευσης, καθώς και διαδικτυακό σύνδεσμό της με την πηγή της (περιοδικό, πρακτικά συνεδρίου, απολογισμό προγράμματος, …) όπου υπάρχει το πλήρες κείμενο για την άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 
*
Στοιχεία προτείνοντος
Τίτλος προτεινόμενης δημοσίευσης

Στοιχεία συντελεστή/ών

Διαδικτυακός σύνδεσμος πηγής

Συνοπτική περιγραφή (~100 λέξεις)

 
Οι πρώτες δημοσιεύσεις θα αρχίσουν να αναρτώνται σε λίγες ημέρες