Οι Αρχαιρεσίες, οι Υποψηφιότητες και η Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

Οι Αρχαιρεσίες, οι Υποψηφιότητες και η Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

Είχε προαναγγελθεί ότι οι αρχαιρεσίες των μελών της εεφεε θα διενεργηθούν στο τέλος του έτους, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση συνεδριακών εκδηλώσεων / γενικής συνέλευσης.

Όσον αφορά στις αρχαιρεσίες, υπήρξε θετική ανταπόκριση και πλήθος προτάσεων για τις ημερομηνίες και τον τρόπο διεξαγωγής τους. Όμως για τη διενέργεια συνεδριακών εκδηλώσεων με φυσική παρουσία υπήρξαν δεύτερες σκέψεις που επικεντρώνονται κυρίως στις σημερινές οικονομικές δυσκολίες μιας διοργάνωσης και μάλιστα με εξακτίνωση σε πολλές πόλεις όπως έχει προταθεί. Αυτές είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με «συζήτηση» μέσω του διαδικτύου, δίνοντας τις ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους. Αλλά και η μετακίνηση από όλη τη χώρα των συναδέλφων που θέλουν να μετέχουν με φυσική παρουσία, ισότιμα, σε μια αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση και στις αρχαιρεσίες είναι σήμερα επίσης δύσκολη ίσως και απαγορευτική για οικονομικούς λόγους.

Γι’ αυτό, καινοτομώντας ίσως, προκρίνουμε μια αμιγώς ηλεκτρονική διαδικασία για τις αρχαιρεσίες, από τις 10:00 π.μ. της Τετάρτης 20/12/2017 έως και τις 10:00 π.μ. της Πέμπτης 21/12/2017, διασφαλίζοντας βέβαια τη μυστικότητα της ψήφου και αφού έχει ανακοινωθεί ο τρόπος της ψηφοφορίας και έχει συμπληρωθεί ο εκλογικός κατάλογος των μελών της εταιρίας. Η κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου γίνεται από εσάς με την αποστολή –έως την Παρασκευή 15/12/2017– μηνύματος ως απάντηση σε σχετικό μήνυμα που θα λάβετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση eefee2017@gmail.com.

Όσοι/ες επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ή την Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ), καλούνται να το δηλώσουν στέλνοντας μήνυμα στο eefee2017a@gmail.com (προσοχή: eefee2017a) με το ονοματεπώνυμο τους, διευκρινίζοντας επίσης αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το ΔΣ ή την ΕΕ της εταιρίας (σύμφωνα με το Καταστατικό, www.εεφεε.gr (=> η εταιρεία), το ΔΣ είναι επταμελές ενώ η ΕΕ είναι τριμελής).

Των αρχαιρεσιών θα έχει προηγηθεί Γενική Συνέλευση από τις 02:00 μ.μ. έως τις 06:00 μ.μ. της Παρασκευής 08/12/2017 ή –επαναληπτική αν απαιτηθεί– τις ίδιες ώρες της Παρασκευής 15/12/2017 στην Αθήνα, σύμφωνα με το Καταστατικό, στο αμφιθέατρο Αργυριάδη στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση θα ορίσει και τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα έχει και την ευθύνη της διασφάλισης της μυστικότητας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά τις αρχαιρεσίες.

Διαρκής πληροφόρηση / ενημέρωση για τις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών της Εταιρείας Φυσικής υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο www.εεφεε.gr (=> οι αρχαιρεσίες), ενώ έχουν ανοίξει και ηλεκτρονικές σελίδες στις οποίες εξελίσσεται «συζήτηση» με γραπτά σημειώματα των μελών για τις σκέψεις / ιδέες / απόψεις / προτάσεις του καθενός μας σε διάφορες θεματικές, τόσο για την επιστήμη της φυσικής και την εκπαίδευση στη φυσική, όσο και την κατεύθυνση και τις δράσεις της Εταιρείας μας www.εεφεε.gr (=> οι απόψεις …).

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της εεφεε