Διαγωνισμός Φυσικών και Διάλογοι Φυσικής 2018

Διαγωνισμός Φυσικών και Διάλογοι Φυσικής 2018

H Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (εεφεε) προαναγγέλλει / προγραμματίζει τις δύο παρακάτω εκπαιδευτικές Δράσεις, τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών «Αριστοτέλης» και τους Διαλόγους Φυσικής, για το σχολικό έτος 2017-2018:

  • Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών «Αριστοτέλης» 2018 (με την επιστημονική / εκπαιδευτική ευθύνη του Πανεπιστημίου Αθηνών) για τους μαθητές της Ε’ και Στ’ Δημοτικού. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας έχει εγκρίνει τη διενέργεια –και μάλιστα υπό την αιγίδα του– του Διαγωνισμού αυτού έχει δε αποστείλει τη σχετική εγκύκλιο (αρ. πρ. Φ.14/ΦΜ/132195/141861/Δ1/29-08-2017) σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας. Αναμένεται η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και για τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2018 για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και την επιλογή των μαθητών της Γ’ Λυκείου που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 49η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2018, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.
  • Οι Διάλογοι Φυσικής 2017-2018 μεταξύ ερευνητών / εκπαιδευτικών (μελών ή συνεργατών της Εταιρείας Φυσικής) και μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια ευρεία εκπαιδευτική δράση που απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων, σε όλη τη χώρα, με άμεση αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών –ακόμη και με πειραματισμούς– που συμπληρώνει και διευρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία των σχολείων. Οι διάλογοι πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία των Διευθύνσεων των σχολείων (σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.139808/Δ1/31-08-2016/ΥΠΠΕΘ και την παρ. 4γ, του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161 τ.Α’ που προβλέπουν την ένταξη τέτοιων δραστηριοτήτων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου).

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής