Η Εταιρεία Φυσικής επισημαίνει τα βασικά σημεία και τις προϋποθέσεις του Διαλόγου για το Λύκειο

Η Εταιρεία Φυσικής επισημαίνει τα βασικά σημεία και τις προϋποθέσεις του Διαλόγου για το Λύκειο

Η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση θεωρεί ότι το πρόγραμμα σπουδών (και) της Γ’ Λυκείου, όπως και ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν ανάγκη βελτίωσης, γι’ αυτό τα μέλη της θα συνεισφέρουν με ιδέες και προτάσεις όταν αρχίσει ο διάλογος επί ενός συγκεκριμένου νομοθετικού σχεδίου / πλαισίου, έχοντας και την εμπειρία των Πανελλήνιων Διαγωνισμών και των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής.
Η Εταιρεία Φυσικής θεωρεί ότι ένα τέτοιο σχέδιο / πλαίσιο πρέπει καταρχήν να είναι το ίδιο αδιάβλητο και αντικειμενικό με –αλλά και δικαιότερο από– το ισχύον, να είναι απλό, λειτουργικό και «οικονομικό» σε διαδικασίες, πόρους και ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και να διασφαλίζει την αυτονομία και την υποχρεωτικότητα του Λυκείου.
Όσον αφορά στο γνωσιακό αντικείμενο της φυσικής, πρέπει να είναι εξορθολογισμένο και σύγχρονο, να είναι διακριτό αλλά και με διεπιστημονικές συσχετίσεις, να υποστηρίζεται από Τράπεζα Θεμάτων που θα οριοθετεί και θα ομογενοποιεί για όλα τα σχολεία το αντικείμενο, ενώ η εκπαιδευτική και εξεταστική διαδικασία του να περιλαμβάνει απαραίτητα και πειραματισμό εντασσόμενο στα μεθοδολογικά βήματα της επιστημονικής μεθοδολογίας, (…)