Αρχαιρεσίες / Συνεδριακές Εκδηλώσεις 2017 της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

Αρχαιρεσίες / Συνεδριακές Εκδηλώσεις 2017 της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

Προγραμματίζεται για τις αρχές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 η προκήρυξη Αρχαιρεσιών για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα Διοικητικά, Επιστημονικά και Εκπαιδευτικά Όργανα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση.
Συγχρόνως προγραμματίζεται η διοργάνωση Συνεδριακών επιστημονικών και εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων στην Αθήνα, με σύγχρονη αμφίδρομη σύνδεση με όλη την Ελλάδα.
Προσκαλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι της Εταιρείας Φυσικής να συμβάλλουν με ιδέες και προτάσεις τους στην πληρότητα και την πρωτοτυπία αυτών των Εκδηλώσεων (eefee2017@gmail.com ή info@εεφεε.gr).