Δηλώσεις και Οδηγίες Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» Δημοτικών, Γυμνασίων και Α’ και Β’ Λυκείου 2024

Δηλώσεις και Οδηγίες Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» Δημοτικών, Γυμνασίων και Α’ και Β’ Λυκείου 2024

Δηλώσεις Συμμετοχής, Οδηγίες, Έντυπο Συναίνεσης Γονέων και Θεματικές Ενότητες για τον Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» Δημοτικών, Γυμνασίων και Α’ και Β’ Λυκείου 2024

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί για τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων και της Α’ και Β ́ τάξης των Λυκείων, ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, σε μία φάση την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024.

Για τους μαθητές της Ε’ και Στ ́ τάξης Δημοτικών Σχολείων ενδοσχολικά στα Δημοτικά Σχολεία, σε μία φάση την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024.

Δηλώσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» Δημοτικών, Γυμνασίων και Α’ και Β’ Λυκείου 2024

Για να δηλωθεί η συμμετοχή των μαθητών/τριών του Σχολείου σας, επιλέγετε τον σύνδεσμο (link) για να «κατεβάσετε» στον υπολογιστή σας τη σχετική φόρμα  (αρχείο excel)

Στη συνέχεια, ανοίγετε το αρχείο και αφού επιλέξετε “enable Editing”, συμπληρώνετε όλα τα πεδία με τα ζητούμενα στοιχεία του σχολείου και τον αριθμό των μαθητριών/των σας στην αντίστοιχη θέση (τάξη) της φόρμας. Τονίζεται ότι δεν θα δηλώσετε ονομαστικά στοιχεία των μαθητών, αλλά μόνο πλήθος ανά τάξη.

Τέλος, αφού αποθηκεύσετε τη συμπληρωμένη φόρμα (αρχείο excel), την στέλνετε ως επισυναπτόμενο αρχείο και  απαραίτητα από το e-mail του Σχολείου στο e-mail:

aristotelis.eefee@gmail.com

Υπενθυμίζεται ότι τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που θα δηλώσουν συμμετοχή στους Διαγωνισμούς (μέσω της αντίστοιχης φόρμας), θα πρέπει να ενημερώσουν και την οικεία τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία δεν θα ληφθούν υπόψη.