Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2023 - Θέματα και Λύσεις

Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2023 – Θέματα και Λύσεις

Θεωρητικά Θέματα Γενικές Οδηγίες

Πειραματικά Θέματα Γενικές Οδηγίες

1ο Θεωρητικό Θέμα και Λύση

2ο Θεωρητικό Θέμα και Λύση

3ο Θεωρητικό Θέμα και Λύση

1ο Πειραματικό Θέμα και Λύση

2ο Πειραματικό Θέμα και Λύση