Θέματα των Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2023, Ενδεικτικές Απαντήσεις και Κατανομή Μονάδων

Θέματα των Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2023, Ενδεικτικές Απαντήσεις και Κατανομή Μονάδων

Λυκείου

Θέματα Α’ Λυκείου – (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων)

Θέματα B’ Λυκείου – (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων)

Θέματα Γ’ Λυκείου – (μετά την παραλαβή όλων των γραπτών)

Συνοδευτικό Θεμάτων/Οδηγίες Λυκείου

Γυμνασίου

Θέματα Α’ Γυμνασίου – (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων)

Θέματα B’ Γυμνασίου – (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων)

Θέματα Γ’ Γυμνασίου – (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων)

Συνοδευτικό Θεμάτων/Οδηγίες Γυμνασίου