Θέματα, Ενδεικτικές Απαντήσεις και Βαθμολογία των Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2022

Θέματα, Ενδεικτικές Απαντήσεις και Βαθμολογία των Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2022

Λυκείου

Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία Α’ Λυκείου

Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία B’ Λυκείου

Ενημερωτικό για την κλίμακα των διακρίσεων

Γυμνασίου

Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία Α’ Γυμνασίου

Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία  B’ Γυμνασίου

Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία Γ’ Γυμνασίου

Ενημερωτικό για την κλίμακα των διακρίσεων