Ανακοίνωση της ΕΕΦΕΕ για τα Προγράμματα Φυσικής

Ανακοίνωση της ΕΕΦΕΕ για τα Προγράμματα Φυσικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΦΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 Αθήνα 20-12-2021

Η ανακοίνωση από το ΙΕΠ των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) Φυσικής για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Φυσικών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ικανοποίησε μία ανάγκη, στην οποία η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ) είχε αναφερθεί και τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν.

Τα νέα ΠΣ Φυσικής στην ανάγνωσή τους, αλλά και στην τεκμηρίωσή τους, παρουσιάζουν συνέχεια από τη μία βαθμίδα στην άλλη, συνεκτικότητα, εκσυγχρονισμό τόσον όσον αφορά στο περιεχόμενο όσο και στις διδακτικές προσεγγίσεις.

Τα ΠΣ από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Γ΄ Λυκείου παρουσιάζουν κοινά θετικά χαρακτηριστικά, όπως η διερευνητική προσέγγιση, οι διεπιστημονικές και διαθεματικές εφαρμογές, η σύνδεση με την καθημερινότητα, η διασύνδεση με το χώρο εργασίας, η εισαγωγή των στόχων της αειφορίας. Παράλληλα, αξιοποιούνται η επιστημονική μέθοδος, η χρήση των ποσοτικών μεθόδων και του πειραματισμού, η χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και ο θεσμικά οργανωμένος επιστημονικός λόγος και οι τρόποι παρουσίασης του.

Ειδικά για το Λύκειο, θετικό στοιχείο θεωρείται η διεύρυνση της διδακτέας ύλης συμπεριλαμβάνοντας και θέματα μετακλασικής Φυσικής, ενώ καινοτομίες αποτελούν η διαγώνια οργάνωση του περιεχομένου και η εισαγωγή του υποχρεωτικού πειραματισμού και της εργαστηριακής αναφοράς στην αξιολόγηση των μαθητών.

Η ορθή εφαρμογή των ΠΣ θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων τους, που είναι η διαμόρφωση μορφωμένων, ορθολογικά σκεπτόμενων μαθητών και μελλοντικών πολιτών αφενός, η προετοιμασία και ενίσχυση όσων μαθητών επιθυμούν συνέχιση των σπουδών τους σε σχετικά επιστημονικά πεδία αφετέρου, αλλά και η αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής.

Για να γίνει αυτό όμως απαιτούνται:

Σε επίπεδο διδασκαλίας:

  • η μείωση του βάθους και η κατάργηση της άκρατης ασκησιολογίας στο Λύκειο,
  • η χρήση πειραματισμού με μετωπικό εργαστήριο/πείραμα επίδειξης/εικονικό πείραμα, ανάλογα με τη διδασκόμενη ενότητα ή/και τις δυνατότητες του σχολικού εργαστηρίου σε Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο.

Τα παραπάνω πρέπει να τονιστούν με παραδείγματα τόσο στους Οδηγούς του Εκπαιδευτικού, όσον και στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών. Επίσης, να ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία συγγραφής των νέων βιβλίων και, φυσικά, να αποτελέσουν οδηγό προσαρμογής τους περιεχομένου της Τράπεζας Θεμάτων, σύμφωνα με τη φυσιογνωμία και τις απαιτήσεις του νέου ΠΣ και όχι το αντίστροφο.

Από πλευράς Πολιτείας:

  • να ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό διορισμών και τοποθετήσεων ότι το μάθημα της Φυσικής πρέπει να διδάσκεται από φυσικούς,
  • να αυξηθεί σε δύο ώρες η διδασκαλία του μαθήματος στην Α΄ Γυμνασίου,
  • να ενισχυθούν τα ΕΚΦΕ σε μέσα και προσωπικό για τη υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών,
  • να προσφερθούν στους εκπαιδευτικούς κατάλληλα μέσα και υποδομές στις σχολικές τάξεις και στα εργαστήρια.

Τα νέα ΠΣ παρέχουν την ευκαιρία να αποκτήσει το μάθημα της Φυσικής τη θέση που του αρμόζει στο σχολείο με ωφελούμενους τους μαθητές, την κοινωνία και τελικά τη χώρα. Η ΕΕΦΕΕ το εύχεται και δηλώνει έτοιμη να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή.