Προγραμματισμός Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» 2021 και Δηλώσεις Συμμετοχής

Προγραμματισμός Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» 2021 και Δηλώσεις Συμμετοχής

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών «Αριστοτέλης» 2021

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2021

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου «Αριστοτέλης» 2021

Δηλώσεις Σχολείων για τη Συμμετοχή Μαθητών τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2021

Περισσότερες Πληροφορίες στο http://micro-kosmos.uoa.gr/ -> οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες ΦΥΣΙΚΗΣ