Υποψηφιότητες Δ.Σ. και Ε.Ε. στις Αρχαιρεσίες της εεφεε

Υποψηφιότητες Δ.Σ. και Ε.Ε. στις Αρχαιρεσίες της εεφεε

Υπενθυμίζεται ότι με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25ης Νοεμβρίου 2020, η οποία διεξήχθη με επιτυχία, θα διενεργηθούν Αρχαιρεσίες –ηλεκτρονικά– για την ανάδειξη των Μελών του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και των Μελών της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 (09:00-18:00).
Οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα αναρτηθούν εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο της εεφεε, www.eefee.gr

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΡ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΟΣ / ΔΡ
ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΟΣ / ΔΡ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΟΣ / ΜΔ
ΠΑΥΛΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΟΣ / ΔΡ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΟΣ / ΔΡ
ΤΟΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΦΥΣΙΚΟΣ
ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΟΣ / ΥΠ.ΔΡ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΟΣ

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, OM. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΦΥΣΙΚΟΣ
ΚΑΠΟΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ / ΔΡ
ΤΣΙΡΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ CERN / ΦΥΣΙΚΟΣ / ΔΡ

(μέχρι επτά σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις για την Ε.Ε.)