Υποβολή Υποψηφιοτήτων για τις Αρχαιρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση και Εγγραφές Νέων Μελών

Υποβολή Υποψηφιοτήτων για τις Αρχαιρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση και Εγγραφές Νέων Μελών

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι, μέλη της Εταιρείας Φυσικής,

μετά την πραγματοποίηση της Γενική Συνέλευσης και σε συνέχεια της ήδη αναρτημένης σχετικής ανακοίνωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση σας ενημερώνει ότι όσοι/ες επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ή την Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ), καλούνται να το δηλώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, στέλνοντας μήνυμα στο eefee2017a@gmail.com (προσοχή: eefee2017a) με το ονοματεπώνυμο τους. Οι  υποψήφιοι/ες  θα πρέπει επίσης να διευκρινίζουν αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες  για το ΔΣ ή την ΕΕ της εταιρίας (σύμφωνα με το Καταστατικό, το ΔΣ είναι επταμελές ενώ η ΕΕ είναι τριμελής).

Οι εγγραφές νέων μελών θα είναι δυνατές μέχρι και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μήνυμα στο eefee2017@gmail.com δηλώνοντας ότι «επιθυμώ να είμαι μέλος της εεφεε» και αναγράφοντας το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, την ιδιότητά τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και τα ονόματα δυο τακτικών μελών της Εταιρείας Φυσικής.

Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τις αρχαιρεσίες και οι αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εεφεε