Ανακοίνωση για τα θέματα Φυσικής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Ανακοίνωση για τα θέματα Φυσικής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Με αφορμή τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 στο μάθημα της Φυσικής και την ανάρτηση εναλλακτικών λύσεων σε κάποια από αυτά που αφορούν τόσο τους εξεταζόμενους με το νέο σύστημα όσο και εκείνους με το παλαιό, η ΕΕΦΕΕ κρίνει σκόπιμο, προς όφελος του διαλόγου για την εκπαίδευση (και) στη Φυσική, να δημοσιοποιήσει τις ακόλουθες σκέψεις:

1) Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διατυπώσεις των θεμάτων να είναι σαφείς, κυριολεκτικές και να μην αφήνουν περιθώριο για εναλλακτικές ερμηνείες, ειδικά σε ένα μάθημα θετικών επιστημών, όπου το μοντέλο περιγραφής του κόσμου είναι μονοσήμαντα ορισμένο, τουλάχιστον αναφορικά με τον μακρόκοσμο. Οπουδήποτε υπάρχει αμφιβολία τελικός κριτής για την ορθότητα μιας άποψης δε μπορεί παρά να είναι το αποτέλεσμα του πειραματισμού. Αν μάλιστα μια πειραματική διάταξη μπορεί να συντεθεί με απλά μέσα και ιδιοκατασκευές, ακόμη καλύτερα, αφού έτσι θα μπορούν οι μαθητές να ελέγξουν την άποψή τους κατά τρόπο άμεσο και αναμφισβήτητο.

2) Στο πλαίσιο του Διδακτικού Μετασχηματισμού είναι αναμενόμενο και ευκταίο να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε αυτό που νοείται ως “επιστημονική πραγματικότητα” να προσαρμόζεται στο επίπεδο των μαθητών προς τους οποίους απευθύνεται η διδασκαλία και προς όφελος των οποίων πραγματοποιείται. Η προσαρμογή αυτή πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο απλό (σε καμία περίπτωση όμως απλοϊκό), πάντα με σεβασμό στην ορθή χρήση της επιστημονικής ορολογίας αλλά και αυτής της ίδιας της γλώσσας!