Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής / Φυσικών από απόσταση;

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής / Φυσικών από απόσταση;

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, είχαν την έγκριση και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρ. Φ.14/ΦΜ/124314/125443/Δ1/06-08-2019, Φ15/177992/Δ2/14-11-2019, Φ.14/104729/ΦΔ/143934/Δ1/17-09-2019, 183553/Δ2/22-11-2019) να διοργανώσουν τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής (Γυμνασίου-Λυκείου) και Φυσικών (Δημοτικού) «Αριστοτέλης» 2020 και να επιλέξουν τους Έλληνες μαθητές για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2020.

Λόγω της πανδημίας το Υπουργείο Παιδείας (με Απόφαση με αρ. πρ. Φ15/33426/Δ2/06-03-202) αποφάσισε τη μη διενέργεια των Πανελλήνιων Διαγωνισμών με φυσική παρουσία των διαγωνιζόμενων μαθητών και έδωσε τη δυνατότητα μετάθεσης όλων των διαγωνισμών για τον επόμενο χρόνο.

Παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής (International Physics Olympiads) μετέθεσε επίσης τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2020 για το επόμενο έτος 2021, δηλώνοντας ότι «… we do not believe in the fairness or feasibility of an online competition» (https://www.ipho2020.lt).

Αν κάποιοι φορείς παραβλέποντας τα παραπάνω έχουν εξαγγείλει και έχουν διαφημίσει «διαγωνισμούς φυσικής από απόσταση», το Υπουργείο Παιδείας:

α) εγκρίνει τη διενέργειά τους;

β) θεωρεί ότι είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και το αδιάβλητο (όταν πρόκειται για ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς και όχι απλές πανεπιστημιακές εξετάσεις και μάλιστα για διαγωνισμούς που διαφημίζεται ότι οδηγούν στη βαλκανική ολυμπιάδα που εξασφαλίζει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση);

γ)  θεωρεί ότι είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η τήρηση του όρου της μη χρήσης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών που θα πάρουν μέρος; (ιδίως όταν ζητείται και ο ΑΜΚΑ, ενώ αναφέρεται ότι «Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας, στο σύνολο ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της»)

δ) έχει ελέγξει την τήρηση του όρου της μη διαφήμισης εταιρειών μέσω αυτών των διαγωνισμών από απόσταση (όταν διαφημίζεται η εταιρεία που υλοποιεί τους διαγωνισμούς);

Παρακαλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προστατεύσει τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με αναρτήσεις τους ζητούν απαντήσεις για τα παραπάνω ερωτήματα και εκφράζουν την ανησυχία τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής
για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση