Εκπαιδευτική Δράση «ΡΑΔΙΟΣΥΜΠΑΝ 1,2→3»

Εκπαιδευτική Δράση «ΡΑΔΙΟΣΥΜΠΑΝ 1,2→3»

«ΡΑΔΙΟΣΥΜΠΑΝ 1,2→3»
Ραδιοαστρονομία και ραδιοτηλεσκόπιο ως μέσα ώθηΣης, ενίσχΥσης και έΜΠνευσης μΑθητώΝ

H Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ), μετά τον προγραμματισμό και την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής / Φυσικών «Αριστοτέλης» και της αρμοδιότητάς μας για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2020, προαναγγέλλει / προγραμματίζει και την εκπαιδευτική δράση «ΡΑΔΙΟΣΥΜΠΑΝ 1,2→3» για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (Αριθ. Πρωτ. Φ.1/ΔΝ/ 2358/Δ7/9-1-2020) σχετικού αιτήματος. Περισσότερα εδώ…