Ημερίδα / Ανοικτός Διάλογος για την «Εκπαίδευση στη Φυσική» - Ελλείμματα, Προβληματισμοί, Προτάσεις, Προοπτικές

Ημερίδα / Ανοικτός Διάλογος για την «Εκπαίδευση στη Φυσική» – Ελλείμματα, Προβληματισμοί, Προτάσεις, Προοπτικές

Αν και ο διαδικτυακός Ανοικτός Διάλογος για την «Εκπαίδευση στη Φυσική» συνεχίζεται με αναρτήσεις στους διαδικτυακούς τόπους www.physicsmentor.gr ή www.εεφεε.gr, ολοκληρώθηκε η συνώνυμη Ημερίδα (της 14ης Δεκεμβρίου 2019) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην Ημερίδα αναπτύχθηκαν, από ομιλητές ή σχολιαστές, -με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο-, ελλείμματα, προβληματισμοί, προτάσεις και προοπτικές για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια (Γυμνασιακή, Λυκειακή) και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Φυσική.

Οι ανακοινώσεις και οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Ημερίδας έχουν αναρτηθεί στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους -εικονοσκοπημένες-, μαζί με τις γραπτές απόψεις / προτάσεις συναδέλφων που συνεχίζουν να αναρτώνται.

Ελπίζεται ότι όλες οι απόψεις και προτάσεις θα αποτελέσουν τον πυρήνα και τον οδηγό για μια ολοκληρωμένη πρόταση με στόχο μια σύγχρονη (του 21ου αιώνα), ενιαία (για όλες τις βαθμίδες) , ολοκληρωμένη (γνωσιακά, μεθοδολογικά, πειραματικά) και αποτελεσματική (σε γνώσεις και δεξιότητες) Εκπαίδευση στη Φυσική.

Γεώργιος Σ. Τόμπρας
Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης