Πρόγραμμα της Ημερίδας "Η Εκπαίδευση στη Φυσική"

Πρόγραμμα της Ημερίδας «Η Εκπαίδευση στη Φυσική»

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας / Ανοικτού Διαλόγου «Η Εκπαίδευση στη Φυσική» Ελλείμματα, Προβληματισμοί, Προτάσεις Προοπτικές. Η Ημερίδα μεταδόθηκε σε πραγματικό χρόνο και μέσω του διαδικτύου από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://live.uoa.gr.

Όλες οι απόψεις και προτάσεις  έχουν αναρτηθεί (και συνεχίζουν να αναρτώνται) στους διαδικτυακούς τόπους: www.physicsmentor.gr ή www.εεφεε.gr -> ημερίδα / ανοικτός διάλογος. Θα παραμείνουν αναρτημένες για έναν συνεχή προβληματισμό.