Πρόσκληση στον Ανοικτό Διάλογο «Η Εκπαίδευση στη Φυσική»

Πρόσκληση στον Ανοικτό Διάλογο «Η Εκπαίδευση στη Φυσική»

Ημερίδα: Η Εκπαίδευση στη Φυσική
Ελλείμματα, Προβληματισμοί, Προτάσεις, Προοπτικές

Στο πλαίσιο έναρξης ανοικτού διαλόγου με θέμα «Η Εκπαίδευση στη Φυσική» και ειδικές θεματικές:
Πρωτοβάθμια, Γυμνασιακή, Λυκειακή και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Εταιρεία Φυσικής προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και φοιτητές –από την Ελλάδα και το εξωτερικό–, να υποβάλλουν τις απόψεις τους υπό μορφή επώνυμων γραπτών παρεμβάσεων με  γενικές –κατά προτίμηση– διαπιστώσεις, γνώμες και προτάσεις για την Εκπαίδευση στη Φυσική, και όχι για επιμέρους ειδικές θεματικές. Οι προτάσεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο:
www.physicsmentor.gr   ή   www.εεφεε.gr
και θα παραμείνουν αναρτημένες για έναν συνεχή προβληματισμό.
Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όσες από τις προτάσεις υποβληθούν να παρουσιαστούν στην Ημερίδα από τους εισηγητές τους, με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, 12:00 με 17:00, στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και μέσω του διαδικτύου από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://live.uoa.gr.

Οδηγίες Συγγραφής —————————————————————————————————
Τα κείμενα υποβάλλονται σε μορφή αρχείου pdf, μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ. Κάθε εργασία πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τίτλος, Ονοματεπώνυμα Συγγραφέων, Ιδιότητες, Email Επικοινωνίας, Περίληψη (το πολύ 300 λέξεις), Κυρίως Κείμενο, Βιβλιογραφία

Κάθε πρόταση θα εκτείνεται σε κατά μέγιστο τέσσερις σελίδες Α4 (μαζί με εικόνες, σχήματα, πίνακες, … ) και το πολύ 2.000 λέξεις, με περιθώρια 2,5cm σε κάθε πλευρά. Ο τίτλος της εργασίας θα αναγράφεται με γραμματοσειρά Verdana μεγέθους 14 στιγμών, απλό διάστιχο, στοίχιση στο κέντρο και έντονη γραφή. Τα στοιχεία των συγγραφέων θα αναγράφονται με γραμματοσειρά Verdana μεγέθους 12 στιγμών, απλό διάστιχο και στοίχιση στο κέντρο. Για τις επικεφαλίδες ενοτήτων θα χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Verdana μεγέθους 12 στιγμών, απλό διάστιχο, πλήρη στοίχιση και έντονη γραφή. Για το κείμενο θα χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Verdana μεγέθους 12 στιγμών, απλό διάστιχο και πλήρη στοίχιση.

* Όποιος/α συνάδελφος αντιμετωπίσει πρόβλημα με την αυτόματη υποβολή του κειμένου του μέσω της φόρμας υποβολής , μπορεί να υποβάλει την πρότασή του (με τις παραπάνω προδιαγραφές και τις απαιτούμενες πληροφορίες) στο email: eefee2017@gmail.com .